Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en boekingen die geplaatst worden bij
Impressive Events.

Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden
Alle producten of diensten dienen vooruit betaald te worden aan Impressive Events. Na het tekenen van de overeenkomst binnen 14 dagen.
Alleen in overleg met schriftelijke overeenkomst mag deze voorwaarden worden gewijzigd.

Bij geen vooruitbetaling zonder schriftelijke toestemming staat Impressive Events in het recht om het contract nietig te verklaren en de annuleringskosten in rekening te brengen.

Bezorgkosten Verhuur producten
Brengen, uitleg geven en weer ophalen verstaan wij onder bezorgen!
De apparatuur zal worden gebracht en aangesloten door ons, ook geven wij een korte uitleg hoe je de apparatuur moet en het beste kunt bedienen. Mocht u op de avond zelf een probleem hebben of iets niet meer weten dan kunt u ten alle tijde (ook midden in de nacht) ons storingsnummer bellen en wij gaan dan onze uiterste best doen om het probleem op te lossen.
Alle genoemde huurprijzen zijn inclusief btw en exclusief bezorgkosten.

Verhuur Apparatuur en aansprakelijkheid
Het gehuurde materiaal is en blijft altijd eigendom van Impressive Events. Tijdens de gehele huurperiode is de huurder van de betreffende gehuurde producten geheel verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Men neemt in acht de apparatuur te bedienen en te vervoeren op een verantwoorde en veilige manier. Tevens is de huurder in ieder opzicht aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging en zal hij/zij iedere mogelijke actie dienen te nemen of verdere schade te beperken dan wel te vergoeden. Men dient rekening te houden en zo ook preventieve maatregelen te treffen indien dit noodzakelijk is. Het is dan ook te strengste verboden om apparatuur/producten onbeheerd achter te laten dan wel op een niet voldoende beveiligde plaats achter te laten of te staan. Iedere vorm van vermissing, beschadiging of defecten dienen direct te worden gemeld aan de contact persoon van Impressive Events. Let op borg is slechts voor kleine zaken indien er meer schade is ontstaan of apparatuur is bijvoorbeeld gestolen is de huurder aansprakelijk voor het volledige schade bedrag plus eventuele gevolg schade of winstderving die hier uit voortkomt.

Diefstal, schade, vermissing
Bij diefstal, schade, vermissing van onze huurmaterialen zal de hoofd huurder volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle gemaakte kosten en schade die hier uit voortvloeit. Bij diefstal en vermissing dient u uiterlijk binnen 24uur na melding ons in kennis te hebben gesteld. Tevens bent u als huurder in geval van diefstal, of vermissing verplicht aangifte te doen bij de politie. Dit dient te gebeuren op zeer korte termijn of ter wel binnen 48uur van enig boven genoemd voorval. Wij behouden ons het recht de betaalde borg in dit geval vast te houden.

Schade op locatie van event
Impressive Events is nooit aansprakelijk voor de (neven) schade die eventueel ontstaat door het gebruik van onze producten.

Juiste gegevens
Als uw gegevens bij ons bekend zijn gaan wij er ook vanuit dat deze juist zijn ingevuld. Indien de gegevens niet juist zijn (bijvoorbeeld een niet bestaand adres of een nep order) doen wij hier direct aangifte van. Indien u toch een nep order plaatst behouden wij ons het recht om hier voor een boete op te leggen van de gemaakte kosten. Let op want indien u onze site bezoekt is uw IP adres direct bij ons in het systeem opgeslagen en bent u te achterhalen.

Uw gegevens
Indien u een bestelling doet, geeft uw ons het recht om uw gegevens op te slaan in ons systeem. Uw gegevens worden alleen door ons gebruikt en niet verstrekt aan derden.

Borgen
Borgen worden binnen 14 dagen terug gestort na retour van de producten, zonder schade.

Annuleren
De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Impressive Events doet blijken en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan Impressive Events een bedrag betaald van:
a. 10% van de totaal prijs offerte bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 60 dagen voor de opleveringsdatum.
b. 15% van de totaal prijs offerte bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag voor de opleveringsdatum.
c. 25% van de totaal prijs offerte bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum.
d. 50% van de totaal prijs offerte bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 14e tot en met de 8ste dag voor de opleveringsdatum.
e. 75% van de totaal prijs offerte bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 7e tot en met de 5e dag voor de opleveringsdatum.
f. 100% van de totaal prijs offerte bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 4e tot en met de dag van oplevering.

Algemeen
Wij behouden ons het recht om teksten, prijzen en artikelen te verwijderen, te wijzigen of te veranderen alle prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van typ of plaats fouten. Prijzen op deze website kunnen licht verschillen of afwijken van de prijzen in een van onze catalogi.

Copyright
Alle afbeeldingen en teksten zijn speciaal gemaakt voor Impressive Events. Het is dan ook verboden om deze te gebruiken zonder daar toestemming voor te hebben verkregen bij de auteur van deze website. Indien u dit toch doet zullen wij maatregelen treffen. Alle afbeeldingen zijn zichtbaar en onzichtbaar gemerkt om aan te kunnen tonen dat deze van Impressive Events zijn.

Belasting
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders staat vermeld.